Próbna

 

 

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ WOJSKO POLSKIE LIGA OBRONY KRAJU
Liga Obrony Kraju


 

SZANOWNI PAŃSTWO

 

Organizatorem Obozu Szkoleniowego finansowanego ze środków publicznych pn. „Organizacja i przeprowadzenie obozu szkoleniowego w zakresie podwyższania umiejętności ratownictwa wodnego i podwodnego dla nauczycieli, uczniów klas mundurowych i członków organizacji proobronnych” jest Ministerstwo Obrony Narodowej, a wykonawcą szkolenia Zarząd Wojewódzki Ligi Obrony Kraju w Rzeszowie.

Wymogiem dla osób zgłaszających się na szkolenie jest umiejętność pływania,
co najmniej w stopniu podstawowym.

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich chętnych, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę o podstawowe tematy związane ze środowiskiem wodnym i podwodnym pod kątem bezpieczeństwa własnego i osób trzecich, prowadzeniem akcji ratunkowych, udzielaniem pierwszej pomocy, zasadami użycia podstawowego sprzętu używanego w płetwonurkowniu i prowadzeniu akcji ratwonicznych nad wodą. Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną zarówno z wiedzą teoretyczną, jak również praktyczną użycia sprzętu.

Na zajęciach teoretycznych uczestnicy poznają:

 • Podstawowy sprzęt nurkowy
 • Podstawy techniki i bezpieczeństwa nurkowania
 • Podstawy fizyki i fizjologii nurkowania
 • Bezpieczeństwo i ratownictwo nurkowe
 • Zagrożenia związane z obszarami wodnymi, rodzaje i typy akwenów wodnych
 • Sprzęt ratownictwa wodnego
 • Prowadzenie akcji ratowniczej na obszarach wodnych i zasady udzielania pierwszek pomocy

Na zajęciach praktycznych (ćwiczeniach) uczestnicy poznają tematy:

 • Udzielanie pomocy tonącemu
 • Udzielanie pomocy po wydobyciu ratowanego z wody
 • Pierwsza pomoc na brzegu przy innych urazach
 • Nauka podawania koła ratunkowego i rzutki ratowniczej potrzebującemu pomocy
 • Nauka podstawowych węzłów używanych w ratownictwie
 • Przygotowanie do nurkowania i procedury bezpieczeństwa, nurkowanie

Na potrzeby realizacji zadania poniżej znajdują się niezbędne dokumenty zgłoszeniowe, które uczestnik Obozu Szkoleniowego winien po pobraniu, wypełnieniu i zeskanowaniu przesłać w formie elektronicznej na adres: frogmen.lok@gmail.com

 

Dokumenty informacyjne

1. Charakterystyka Obozu Szkoleniowego

2. Regulamin Obozu Szkoleniowego

3. Harmonogram zajęć

 

Dokumenty zgłoszeniowe

1. Zgłoszenie uczestnictwa

2. Oświadczenie

3. Zdrowie NP – oświadczenie o stanie zdrowia osoby niepełnoletniej

4. Zdrowie P – oświadczenie o stanie zdrowia osoby pełnoletniej

 

Informacja o wolnych miejscach

1. Obóz I (7-9 lipca 2017) – obóz zakończony. Wkrótce fotorelacja

2. Obóz II (14-16 lipca 2017) – rekrutacja zakończona

3. Obóz III (8-10 sierpnia 2017) – 18 miejsc wolnych

4. Obóz IV (22-24 sierpnia 2017) – 4 miejsca wolne

 

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ

WOJSKO POLSKIE

LIGA OBRONY KRAJU

Liga Obrony Kraju