HISTORIA KLUBU

 

Historia Podkarpackiego Centrum Nurkowe LOK FROGMEN sięga 1981 roku, które pierwotnie powstało jako sekcja płetwonurków przy Klubie Wodnym Ligi Obrony Kraju w Stalowej Woli. Początkowo dysponowaliśmy szczątkową bazą sprzętową w postaci trzech aparatów nurkowych P-22, kilkoma skafandrami typu Stomil oraz sprężarką Gera. Nie posiadając własnej kadry szkoleniowej pierwsze doświadczenia nurkowe uzyskaliśmy w klubach płetwonurkowych sąsiednich województw. Szkolenia na wyższe stopnie możliwe były dzięki pomocy niezapomnianego instruktora płetwonurkowania Pana Jacka Cendrowskiego z Warszawy.

Po różnych perypetiach związanych z funkcjonowaniem Klubu Wodnego, w 1991 roku postanowiliśmy założyć niezależny klub płetwonurków. Przy aprobacie ówczesnego szefa Zarządu Wojewódzkiego Ligi Obrony Kraju w Tarnobrzegu ppłk. Juliana Bisa powołaliśmy do życia Klub Płetwonurków FROGMEN z siedzibą w Stalowej Woli. Początkowo zmagaliśmy się z problemami lokalowymi i finansowymi, jednak dzięki operatywności członków klubu, kosztem wielu wyrzeczeń uzyskaliśmy bazę sprzętową na odpowiednim poziomie, m.in. jackety firm Technisub i ScubaPro, butle Technisub, automaty Aqualung, skafandry mokre i suche wraz z osprzętem, elektroniczne urządzenia pomiarowe, kompletny osprzęt dodatkowy, analizator tlenowy, sprężarki, ponton 10. osobowy wraz z silnikiem firmy Johnson, dzięki czemu zapewniamy pełne zaplecze sprzętowe wszystkim osobom zainteresowanym szkoleniem płetwonurkowym na czas trwania kursu, jak również członkom klubu.

Od początku istnienia Zarząd Klubu szczególny nacisk kładł na szkolenie płetwonurków i propagowanie „podwodnej” formy spędzania wolnego czasu, efektem czego jest blisko 800 osób, które dotychczas uzyskały uprawnienia w naszym klubie. Niektórzy absolwenci kursów, później członkowie PCN LOK FROGMEN powołali do życia własne kluby nurkowe (Tarnobrzeg, Sandomierz, Stalowa Wola). PCN LOK FROGMEN zorganizował szereg obozów i szkoleń nurkowych, zarówno dla płetwonurków rekreacyjnych, jak również dla potrzeb wojska i straży pożarnej w systemie szkolenia LOK.

Dzięki staraniom Zarządu Głównego Ligi Obrony Kraju, od 2008 roku PCN LOK FROGMEN (jak i inne kluby płetwonurkowe zrzeszone w LOK) prowadzi szkolenia płetwonurków w systemie CMAS. Kadrę instruktorską stanowią: kol. Mirosław Kowalczyk (instruktor płetwonurkowania M2 uprawniony do nadawania wszystkich stopni płetwonurka P1 do P3 CMAS oraz specjalizacji CMAS) i kol. Tomasz Rejowski (instruktor płetwonurkowania M1 uprawniony do nadawania stopnia płetwonurka P1 CMAS oraz specjalizacji CMAS).

Dysponując pokaźną bazą sprzętową dostępną dla wszystkich zainteresowanych członkostwem w PCN LOK FROGMEN zapraszamy do nas na szkolenia i wspólne nurkowania.


PCN LOK FROGMEN